Gry terenowe

 

Zapraszamy na gry terenowe pełne poszukiwań, zadań i łamigłówek.

Rodzaje organizowanych przez nas gier: 

Biegi, marsze na orientację - odszukiwanie punktów kontrolnych oznaczonych na mapie (lampion lub tabliczka w pomarańczowo-białym kolorze). Po drodze na uczestników czekają zadania do wykonania, łamigłówki i zagadki. Obecność w punktach potwierdzamy odbiciem unikalnego znaku na karcie drużyny (układ dziurek odbijany za pomocą perforatora- rodzaj dziurkacza). Wygrywa drużyna, osoba, która odnajdzie największą ilość punktów w najkrótszym czasie oraz sprosta zadaniom. 

Zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników. Bawią się świetnie zarówno dorośli, jak i dzieci.  

Podchody -  Uczestnicy poruszają się według odnalezionych współrzędnych (wartości azymutu) oraz symbolach pozostawionych na trasie. Poruszając się, należy odszukać znaki, przy których ukryta jest wiadomość, zadanie lub łamigłówka. Celem jest dotarcie do mety, tak by nie zgubić drogi. Dodatkowo należy sprostać wszystkim zadaniom. 

Gry miejskie - charakter i zasady dobierane są w sposób gwarantujący ciekawe pozyskanie informacji na temat miasta w jakim się odbywa gra. Każde miasto to inna przygoda.