Klauzula Inf

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetważania danych osobowych
            Administratorem danych osobowych jest JM Sport s.c. Jan Nawieśniak, Michał Wojnowski z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Flizaka 32, 34-730 Mszana Dolna. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - dalej "RODO" (rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń, odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji określonej usługi, której powierzone dane dotyczą oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie usługi lub umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych, odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Dane kontaktowe do Administratora Danych JM Sport s.c. Jan Nawieśniak, Michał Wojnowski ul. Flizaka 32, 34-730 Mszana Dolna. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@jmsport.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Flizaka 32, 34-730 Mszana Dolna